VIETRANS HẢI PHÒNG – TĂNG TỐC VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI

19-02-2024

VIETRANS HẢI PHÒNG – TĂNG TỐC VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI

Vietrans Hải Phòng được ví như là cái nôi của ngành giao nhận kho vận ngoại thương bởi nội lực là hàng trăm nghìn m2 kho bãi có vị trí thuận lợi...  Sau khi CPH, Vietrans Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt trội, góp phần khẳng định thương hiệu “VIETRANS” - thương hiệu mạnh trong lĩnh vực giao nhận, vận tải biển quốc tế, logistics...

 

Ấn tượng từ những con số

Nằm trong hệ thống của Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vietrans – Công ty mẹ), ra đời năm 70 của thế kỷ trước, Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (Vietrans HP) có quy mô hoạt động lớn nhât về đại lý giao nhận, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan. Năm 2005, Vietrans Hải Phòng tiến hành cổ phần hoá. Có thể nói, với mô hình quản lý mới,Vietrans Hải Phòng đã không ngừng bứt phá vươn lên và giai đoạn 2007-2010 được xem là thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cả. Nếu như năm 2007, doanh thu đạt 110% so với kế hoạch thì đến năm 2009, con số đó là 137%. Trong 6 tháng đầu năm 2010, Vietrans Hải Phòng vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm.

Để có được những con số đầy ấn tượng đó, Vietrans Hải Phòng đã có những đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, không chỉ có đổi mới về môi trường đầu tư, về hệ thống quản lý mà còn là đổi mới con người. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Công ty bởi đổi mới con người chính là đổi mới tư duy để tạo ra nguồn lực nhân lực mới và cách làm việc đem lại hiệu quả cao nhằm đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể nói rằng, Vietrans Hải Phòng đã gặp không ít khó khăn trong công cuộc cải tổ này nhưng với sự giải quyết linh hoạt, mềm dẻo của Hội đồng quản trị, Vietrans Hải Phòng, đã gặt hái những thành công trong bước đổi mới đầu tiên của mình.

 

Tiếp tục tăng tốc phát triển

Nhằm mở rộng và nâng cao chât lượng dịch vụ, phát triển logistics theo hướng chuyên nghiệp cao, mang tầm cỡ quốc tế, Vietrans Hải Phòng đã và đang triển khai xây dựng các công trình như: Trạm cân 100T tại khu vực kho 3; Tiến hành dự án mở rộng diện tích kinh doanh tại kho 3 Lạc Viên, xây dựng mới nhiều kho nâng năng lực bảo quản hàng hóa lên hàng nghìn m2... Tiếp tục đẩy mạnh các loại hình dịch vụ có tiềm năng phát triển và hiệu quả cao như: vận tải, dịch vụ giao nhận... từ đó tạo nền tảng cho hoạt động kho hàng ngoại quan; Cơ cấu lại hàng hoá lưu kho bảo quản, tăng tỷ trọng hàng công nghiệp để đảm bảo tính ổn định; Chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, sắp xếp lại lao động cho phù hợp với tình hình SXKD.... Bên cạnh đó, Vietrans Hải Phòng còn đầu tư xây dựng một số dự án văn phòng cao cấp cho thuê trên đất của mình; Chuyển đổi kho ngoại quan phát triển thành Logistics trong năm 2010... Những công tác đầu tư xây dựng luôn được Công ty định hướng đúng, phù hợp với nhu cầu SXKD, với điều kiện về vốn và triển khai đúng thời điểm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giám đốc Phạm Thanh Minh cho biết, trong giai đoạn 2010-2012, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vietrans Hải Phòng đã xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu của mình, sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đồng tâm hiệp lực, tăng tốc phát triển, đổi mới quyết liệt, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giao nhận, vận tải biển... để đưa Vietrans Hải Phòng lên một tầm cao mới.

 Theo đó, Vietrans Hải Phòng tiếp tục duy trì, phát triển kinh doanh tại thị trường vận tải quốc tế, tạo dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu “Vietrans”: Về doanh thu, Vietrans Hải Phòng phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt bình quân  trên 20% /năm; Về thị trường, đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế, kinh doanh kho bãi, logistics...

Có được thành công hôm nay của Vietrans Hải Phòng, ngoài việc phát huy nội lực, còn là nhờ sự điều hành sát, đúng của HĐQT và cả tình cảm của những bạn hàng truyền thống đã giành cho. Với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, Vietrans Hải Phòng luôn tự hào là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đại lý, 15 năm liên tục Vietrans Hải Phòng làm đại lý cho Công ty M&S Vtec, một điều mà không phải doanh nghiệp nào trong lĩnh vực này cũng làm được. Phát huy truyền thống của mình, Vietrans Hải Phòng tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra, góp phần sớm đưa Vietrans trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, vững vàng trong hội nhập kinh tế quốc tế./.