Lịch sử phát triển

19-02-2024

Năm

Lịch sử phát triển

13/8/1970

VIETRANS được thành lập với trụ sở ở Hải Phòng.

1975

Mở chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh.

1976

Chuyển trụ sở chính ra Hà Nội.

1976

Thành lập các chi nhánh ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn và văn phòng đại diện ở Bến Thủy – Nghệ An và Nha Trang.

1987

Trở thành thành viên của VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

1988

Trở thành thành viên của FIATA.

1989

Thành lập Xí nghiệp dịch vụ xây dựng

1991

Liên doanh với Blasco (Ukraine) thành lập công ty liên doanh Bông Sen, xây dựng và vận hành cảng Bông Sen ở thành phố Hồ Chí Minh

1993

Đại lý hàng hóa cho Vietnam Airlines.

1994

Thành viên sáng lập của VIFFAS (Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam).

1994

Là công ty đầu tiên kinh doanh kho ngoại quan ở Việt nam.

1994

Thành lập văn phòng đại diện ở Oddessa- Ukraine

1995

Thương hiệu và logo của Vietrans được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

1995

Liên doanh với GD Express Worldwide (Hà Lan) thành lập Liên doanh chuyển phát nhanh TNT - VIETRANS (Việt Nam) cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh.

1995

Thành lập văn phòng đại diện ở Vladivostock.

1997

Đại lý hàng hóa cho IATA.

2/1999

Được Tổng cục Hải quan cấp giấy chứng nhận đăng ký làm dịch vụ khai thuê hải quan.

2001

Văn phòng đại diện ở Nha Trang trở thành chi nhánh Vietrans Nha Trang.

2003

Văn phòng đại diện ở Bến Thủy trở thành chi nhánh Vietrans Nghệ An.

2005

Bắt đầu tiến hành cổ phần hóa một số chi nhánh.

2006

Hoàn thành cổ phần hóa chi nhánh VIETRANS Quy Nhơn và thành phố Hồ Chí Minh

2006

Khánh thành VIETRANS Centre tại thành phố Hồ Chí Minh

7/2006

Được Tổng cục Hải quan xác nhận đăng ký hoạt động Đại lý hải quan

2007 Hoàn thành cổ phần hóa Chi nhánh VIETRANS Hải Phòng và Đà Nẵng
2007 Khánh thành Trung tâm Điện máy VIETRANS Yên Viên
9/2007 Được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức
08/2010 Chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên Giao nhận Kho vận Ngoại thương
10/2010 Liên doanh với Sinotrans (Trung Quốc) thành lập Công ty TNHH Logistics Sinovitrans.cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ, đường biển, thủy nội địa ...
9/2012 Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương .
10/2013 Thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Vietrans cung cấp các dịch vụ xây dựng, vận tải, xuất nhập khẩu