Vietrans Sài Gòn

19-02-2024

VIETRANS Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ văn phòng: Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0909.724.243

Fax: 028 - 3547 2246

E-mail: nguyen.pham@vietransaigon.com.vn