Liên doanh Bông Sen

05-06-2018

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN

Địa chỉ: 1A Đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3873 0146/47/48

Fax: 028-3873 0145

E-mail: lotusportvn@hcm.vnn.vn