Liên doanh SINOVITRANS

05-06-2018

CÔNG TY LIÊN DOANH SINOVITRANS

Địa chỉ: 1A Nguyễn Văn Quỳ, Phường phú Thuận , Quận7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 08-3873 1212

Fax: 08-3873 1111

Email: accountant@sinovitrans.com.vn