Năng lực

19-02-2024

Năng lực

Hệ thống kho của Vietrans

Thành Phố

Kho Bãi

Hà Nội

17.000 m2

Hải Phòng

160.000 m2 bao gồm 5.000 m2  kho ngoại quan

Đà Nẵng

15.000 m2

Quy Nhơn

15.000 m2

Cảng Lotus ( TP.HCM )

150.000 m2 bao gồm 1.500 m2  kho ngoại quan

Trang thiết bị bốc xếp

Xe tải

150 cái

Xe Container

100 cái

Cần cẩu

16 cái

Xe nâng

25 cái

Xe chở Pallet

40 cái

Cân

15 cái

Cẩu cont chuyên dụng

6 cái

Xe kéo

20 cái

Xe mooc

30 cái

Xe tải nhỏ

300 cái