Lễ cất nóc công trình Kí túc xá học viện Báo Chí Tuyên Truyền
Cất nóc công trình Kí túc xá học viện Báo Chí Tuyên Truyền
Xí nghiệp dịch vụ xây dựng
Văn phòng: 15 Bis Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội